Ældrerådsvalg

Ældrerådsvalget afholdes hvert 4. år. Der skal vælges 25 medlemmer blandt Københavns Kommunes borgere, som er 60+.

Alle borgere, som er bosat i Københavns Kommune og er 60+, kan stemme. Er man vælger til valget, kan man også stille op som kandidat. Man stiller op som enkeltperson og ikke som repræsentant for et parti, en organisation o.lign. Det er lovbestemt, at alle kommuner skal have et Ældreråd.

Valget afholdes dels som et digitalt valg og dels som et brevstemmevalg, hvor alle vælgere får tilsendt en fysisk stemmeseddel med en frankeret svarkuvert. Den enkelte vælger bestemmer selv, om man ønsker at stemme digitalt med sit NemID eller med den fremsendte stemmeseddel.

I 2012 var der 39 kandidater, i 2016 var der 40 kandidater, og i 2020 var der 44 kandidater.