Adresser

Hvis du har spørgsmål til din adresse fx i forbindelse med sammenlægning af lejligheder, kan du kontakte kommunen,

Send en mail til adresser@kk.dk, hvis du har spørgsmål til din adresse. Det kan fx være ved:

  • Adresser ved nybyggeri
  • Adresser ved ombygninger
  • Adresser ved sammenlægning af boliger
  • Adresser ved ændrede adgangsforhold til f.eks. en hjørnegrund
  • Adresser ved opdeling / indretning af erhvervsenheder
  • Behov for flere adresser til indgange
  • Fejl og mangler ved en eksisterende adresse

Husk, at det er ejeren af en ejendom, der har ansvaret for at opsætte synlige husnummerskilte, som passer til den adresse, kommunen som myndighed har fastsat. Du kan læse mere om, hvorfor det er vigtigt på https://danmarksadresser.dk/om-adresser/husnummerskilte/ 

Du kan i øvrigt læse mere om fastsættelse af adresser på https://danmarksadresser.dk/

Kontakt