Adresser

Læs om fastsættelse af adresser fx ved sammenlægning af lejligheder og kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Gode og præcise adresser er ikke bare nyttige i en akut situation, hvor ambulance, brandvæsen eller politi skal finde vej. Præcise adresser er også vigtige i det daglige, når post og pakker skal bringes ud, når taxien eller serviceteknikeren skal finde frem ved hjælp af GPS – eller når venner og familie skal på besøg.

Korrekte adresser er også en nødvendighed i den digitale tidsalder som fundamentet for korrekt registrering i BBR, bopælsregistrering i folkeregisteret, registrering af erhverv i CVR, køb af P-licens og mange andre steder hvor adressen er nøglen til andre oplysninger.

Kommunen fastsætter adresser

Det er kommunen, der som myndighed for adresser og vejnavne fastsætter adresser og sørger for at adresserne registreres i Danmarks Adresseregister (DAR).
 
Er du tvivl om en konkret adresse eller mangler du en adresse kan du altid søge i adressekortet på danmarksadresser.dk og se hvilke adresser, der er fastsat for en ejendom og hvornår de er trådt i kraft

Ejeren af en ejendom har ansvaret for synlige husnumre

Det er ejeren af en ejendom, der har ansvaret for at opsætte synlige husnummerskilte, som passer til den adresse, kommunen har fastsat. Du kan læse mere om, hvorfor det er vigtigt på danmarksadresser.dk  

Kontakt os hvis du har spørgsmål

Send en mail til adresser@kk.dk, hvis du har spørgsmål til din adresse. Det kan fx være ved:

  • Adresser ved nybyggeri
  • Adresseændringer ved ombygninger
  • Adresser der nedlægges ved sammenlægning af boliger
  • Adresser der ændres ved ændrede adgangsforhold til f.eks. en hjørnegrund
  • Adresser ved opdeling / indretning af erhvervsenheder
  • Behov for flere adresser til indgange
  • Fejl og mangler ved adresser i øvrigt

Du kan i øvrigt læse mere om fastsættelse af adresser på https://danmarksadresser.dk/

Kontakt