Adgang til faciliteter

Her finder du oplysninger om folkeoplysende foreningers adgang til Københavns Kommunes faciliteter.

Som folkeoplysende forening kan man bruge adgangskort for at få adgang til Københavns Kommunes folkeskoler. I løbet af 2020 indfaser vi sms-adgangskoder til afløsning af adgangskort. Læs her hvad dette betyder for foreninger.

Holdansvarlige

For at modtage sms-adgangskoder skal én af jeres foreningsansvarlige logge på Foreningsportalen og:

 • oprette holdansvarlige – typisk holdenes undervisere/trænere
 • føje mobilnumre til alle holdansvarlige
 • føje holdansvarlige til hvert hold
 • kontrollere at alle eksisterende hold er opdaterede med de rigtige holdansvarlige, og at alle eksisterende holdansvarlige er opdaterede med de rigtige mobilnumre

Når en holdansvarlig bliver oprettet, så modtager hun/han en mail med en invitation. For at modtage sms-adgangskoder skal man acceptere denne invitation.

Vi anbefaler at hvert hold har mindst to holdansvarlige. Det er nyttigt hvis der fx er problemer med en holdansvarligs telefon.

Vejledning findes nederst på denne side.

Adgangskoder med sms

Sådan fungerer sms-adgangskoder:

 • En 6-cifret sms-adgangskode, en elevkode og information om den pågældende booking sendes til den holdansvarlige morgenen forud for foreningens facilitetstid.
 • Kl. 05:30 sendes sms til alle bookinger der starter indtil kl. 8:59.
 • Kl. 07:00 sendes sms til alle bookinger der starter fra kl. 9:00 til 11:59.
 • Kl. 09:00 sendes sms til alle bookinger der starter fra kl. 12:00 til 23:59.
 • Den holdansvarlige taster adgangskoden på adgangspanelerne ved dørene ind til faciliteten.
 • Elevkoden er aktiv, når den holdansvarlige har tastet adgangskoden.
 • Elevkoden er et 5-tal + foreningsnummeret fra Foreningsportalen. Elevkoden er således den samme fra gang til gang.
 • Der er adgang til den tildelte facilitet fra starttidspunktet. Desuden er der adgang til eventuelt fællesareal/omklædningsrum fra 15 minutter før til 30 minutter efter den tildelte tid.
 • En tildeling af en tid slår først igennem i systemet dagen efter tildelingen.

Adgangskort

 • Folkeoplysende foreninger kan bruge de adgangskort, som de allerede har.
 • Man bestiller adgangskort ved at skrive til Bookingteamet med angivelse af bookingnummer, foreningens navn samt hvor mange kort man har brug for.
 • Vejledninger til brug af adgangskort kan findes nederst på denne side.

Overgang fra adgangskort til sms-adgangskoder

 • sms-adgangskoder indfases løbende.
 • Når sms-adgangskoderne er indfaset helt, udfases adgangskortene. Foreningerne holdes orienterede pr. mail.
 • I overgangen fra adgangskort til sms-adgangskoder vil begge typer adgang kunne bruges.

Adgang til idrætsanlæg og kulturhuse

 • Folkeoplysende foreninger skal fortsat kontakte det pågældende idrætsanlæg eller kulturhus om adgang dér.

Kontakt