Du er her

8. Flere borgere med særlige behov oplever høj livskvalitet

Flere borgere med særlige behov bliver tilfredse med livet og andelen af københavnere med særlige behov, og som er ensomme, falder.

Det at kunne kontrollere sit eget liv og have mulighed for at få den nødvendige støtte til at udvikle sig er for mange borgere centralt for oplevelsen af livskvalitet. Troen på og hjælpen til at mestre eget liv og muligheden for at indgå i sociale relationer er væsentlige for de fleste menneskers trivsel. Vi ønsker, at flere københavnere med særlige behov skal opleve tilfredsstillende livskvalitet.

- ingen data for pågældende år

* På grund af databrud er det ikke muligt at vise progression på indikatorerne for livskvalitet og ensomhed - tallene for 2016 er udtryk for et estimat, og ikke direkte sammenlignelige med indikatorerne fra 2015.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.