6-by nøgletal

Hvert andet år udgiver de 6 store kommuner i Danmark en nøgletalsrapport, der sammenligner kommunernes udgifter til de store serviceområder.

Der er udgivet nøgletalsrapporter siden 1985. København har deltaget siden 2003. Sidste rapport blev udgivet 21. juni 2019 og kan hentes her på siden. Udgifterne i rapporterne opgøres så vidt muligt pr. bruger eller pr. borger for at sikre sammenlignelighed.

Rapportens formål

Formålet med rapporten er at give læseren mulighed for at vurdere forskelle og ligheder mellem kommunernes udgifter og serviceniveau. Rapporten siger derfor noget om kommunernes overordnede prioriteringer mellem de forskellige serviceområder. Nøgletalsrapporten giver ingen forklaringer på forskellene, men rapporten kan bruges til at udpege serviceområder, der kan være behov for at analysere nærmere.

Kommunerne organiserer ikke varetagelsen af opgaver ens, ligesom der også er forskelle i praksis for kontering og budgettering. Selvom der i rapporten så vidt muligt er taget hensyn til disse forskelle, kan det give forskydninger i opgørelsen af udgifter på de forskellige serviceområder.