Du er her

5. Flere københavnere mestrer i højere grad deres eget liv

Flere københavnere klarer sig bedre og derfor har mindre behov for hjælp.

At være københavner med særlige behov, hvad enten det handler om funktionsnedsættelser på grund af et fysisk handicap eller en psykisk lidelse, betyder ikke, at tingene ikke kan ændres. Med den rette teknologi, behandling og støtte kan mange formå at klare sig bedre på egen hånd. Det at kunne mestre sin egen situation og dagligdag kan øge livskvaliteten og give øget værdighed. Vi ønsker derfor, at flere københavnere øger deres grad af selvhjulpenhed.

Målet skal indfries gennem rehabiliterende indsatser, der skaber langsigtede forandringer for og med borgeren.
Målet kan være særligt relevant i forhold til borgere på socialpsykiatriske bosteder, borgere med støtte i egen bolig og borgere på bosteder for personer med handicap. Målsætningerne vil altid skulle matche borgernes udviklingspotentiale, og for nogle borgere vil det realistiske mål være at behovet for hjælp er uforandret.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.