Du er her

4. Flere københavnere med særlige behov kommer i uddannelse eller beskæftigelse

Flere københavnere med særlige behov bliver selvforsørgende via beskæftigelse eller uddannelse.

Vejen væk fra social udsathed går for de flestes vedkommende via uddannelse og beskæftigelse, og uddannelse og beskæftigelse kan være med til at bane vejen for, at flere københavnere inkluderes i det almindelige samfundsliv.

Beskæftigelse kan have mange forskellige betydninger, og formålet med beskæftigelse kan variere. For nogle borgere er målet at opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked og blive selvforsørgende. For andre er målet at øge livskvaliteten gennem meningsfulde beskæftigelses-aktiviteter, f.eks. frivillige jobs, beskyttet beskæftigelse eller sociale beskæftigelsesprojekter.

- ingen data for pågældende år

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.