330 mio. kr. til at renovere kommunens bygninger

Flertallet bag Københavns budget for 2016 har indgået en politisk aftale, der bl.a. betyder renoveringer af kommunale bygninger.

København vokser, og det slider på bygninger og veje, når der er flere mennesker, der bruger byen. Samtidig har byen et stort vedligeholdelsesefterslæb på kommunale bygninger og veje. Derfor har Københavns Kommune afsat knap 330 mio. kr. til at renovere de kommunale bygninger, der trænger allermest. 

Pengene kommer fra den såkaldte overførselssag, som indeholder midler, der ikke blev brugt sidste år, fordi kommunen har en stram budgetstyring. Der er nu fundet penge til en lang række helt nødvendige kommunale opgaver, herunder en påtrængende helhedsrenovering af Hyltebjerg skole i Vanløse, istandsættelse af botilbuddet Thorupgården på Nørrebro og renovering af kulturinstitutionen Huset KBH. 

Københavns Kommune har et vedligeholdelsesefterslæb på 7,7 mia. kr., som vokser med flere hundrede mio. kr.  hvert år, hvis ikke kommunen sætter penge af til vedligehold. Derfor har Københavns Kommune de seneste år investeret omkring 4 mia. kr. i at holde byen ved lige.

Aftalen er indgået mellem de syv partier bag det seneste budgetforlig: Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance.