225-timers reglen

Har du fået økonomisk hjælp (kontanthjælp mv.) i et år i løbet af de sidste tre år, skal du arbejde mindst 225 timer.

Se eller print faktaark om 225-timers reglerne.

Læs mere om 225-timers-reglen og kontanthjælpsloftet på borger.dk

Mulighed for at få enkeltydelser

I Socialforvaltning har du mulighed for at søge om enkeltydelser. Der skal være tale om nødvendige udgifter, som du ikke har mulighed for at betale på anden måde. Det er meget begrænset, hvad man kan få af enkeltydelser som følger af med virkningerne af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

Tidligere suspendering af 225-timers-reglen grundet corona
Som følge af corona blev 225-timers-reglen suspenderet i perioden 9. marts til 8. september 2020. Det betyder det, at denne periode ikke tæller med ift. optjening af 225-timers arbejde indenfor de seneste 12 måneder.
Har du haft ordinære arbejdstimer i den periode, 225-timersreglen var suspenderet, så tæller dine timer stadig med i opfyldelse af arbejdskravet på 225 timer.

Hvis du er i tvivl om, hvordan det har påvirket din situation, kan du ringe til Ydelsesservice på 82 56 40 00 (alle hverdage mellem 10-12)

Kontakt