225-timers reglen

Har du fået kontant- eller uddannelseshjælp eller integrationsydelse i et år i løbet af de sidste tre år, skal du arbejde mindst 225 timer.

Se eller print faktaark om 225-timers reglerne.

Mulighed for at få enkeltydelser

I Socialforvaltning har du mulighed for at søge om enkeltydelser. Der skal være tale om nødvendige udgifter, som du ikke har mulighed for at betale på anden måde. Det er meget begrænset, hvad man kan få af enkeltydelser som følger af med virkningerne af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

Kontakt