2013

Her kan du finde socialfaglige og sundhedsfaglige tilsynsrapporter bemærkninger og handleplaner for tilbud i socialpsykiatrien i København.

Bemærk at tilsynene udføres i løbet af året, og derfor løbende bliver offentliggjort på siden.

Kontakt