2011

Der føres tilsyn med Københavns Kommunes tilbud til børn og voksne med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

For at læse om de enkelte tilsynsrapporter og eventuelle bemærkninger herom, kan du klikke på de enkelte tilbud, som er oplistet nedenfor.

Kontakt