Du er her

2. behandling 2019

Borgerrepræsentationens møde torsdag den 4. oktober 2018 er i lighed med tidligere år reserveret til 2. behandlingen af budgetforslaget.

Debatten vil foregå som under 1. behandlingen af budgettet. Først holder overborgmesteren og partiernes budgetordførere deres budgettaler inklusiv eventuelle spørgsmål/svar.  Ligesom under 1. behandlingen af budgettet har de øvrige ordførere herefter mulighed for at supplere deres partis budgetordfører i det omfang, der måtte være behov for at uddybe budgetordførernes fremlæggelsestaler. Når debatten er afsluttet, vil BR gå til afstemning. For så vidt angår budgetsagerne, vil der være afstemning om sagerne enkeltvis.

Under sagen om 2. behandling af budgetforslag 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022 vil der blive stemt om de indleverede ændringsforslag. Dette vil ske efter afstemningsprogrammet.