10. klasse

10. klasse i Københavns Kommune byder på et anderledes skoleår, hvor du er medbestemmende og medansvarlig.

I 10. klasse forventer vi af dig, at du bruger skoleåret til at forbedre dig fagligt og arbejder med din sociale og personlige udvikling, inden du skal foretage dit valg af ungdomsuddannelse. Det betyder, at du skal være aktiv i undervisningen, møde velforberedt og til tiden, samt være åben over for nye udfordringer.

Når du beslutter dig for at gå i 10. klasse, vælger du:

  • 28 timers undervisning om ugen i et fleksibelt skema – ingen uger er ens.
  • obligatorisk undervisning i dansk, engelsk og matematik.
  • valgfag og en linje, som har din interesse og kan styrke dig yderligere til at blive parat til en ungdomsuddannelse.
  • at arbejde med en selvvalgt obligatorisk opgave og deltage i brobygning på en ungdomsuddannelse.
  • tilbud om praktik, hvis det giver mening for dit uddannelsesvalg.

Optagelse

Hvis du ønsker at blive optaget i et 10. klasse-tilbud i Københavns Kommune, skal du søge gennem Optagelse.dk. Hvis du er ikke-uddannelsesparat, skal du tale med din UU-vejleder, inden du søger.
Hvis du er uddannelsesparat og gerne vil have yderligere vejledning, inden du søger på optagelse.dk, kan du altid besøge UU i deres åbne vejledning.

Kontakt