1 times tidsbegrænset parkering

P-pladser med 1 times tidsbegrænset parkering uden betaling.

Har du behov for en kortvarig parkering i forbindelse med varelevering, afhentning m.m., er der i tidsrummet mandag-lørdag kl. 08-15 p-pladser, hvor du må parkere, eller af- og pålæsse/af- og påsætte, gratis i op til 1 time.

Alle pladserne ligger indenfor rød betalingszone, som er det område, hvor du ellers skal købe røde parkeringsbilletter.

Hvad gælder for dig?

Når du benytter p-pladserne er det særligt vigtigt, at du husker at bruge din p-skive.

Forvaltningen har udarbejdet en liste, som er vejledende. Der kan være pladser, der pga. gravearbejde m.m. ikke er tilgængelige i en periode.
Vær særligt opmærksom på, at når din bil har holdt parkeret i 1 time skal den flyttes fra pladsen. Du kan ikke forlænge tiden ved at købe en p-billet.

Uden for det angivne tidsrum (man-lør kl. 08-15) kan du frit benytte pladserne, så længe du betaler for parkeringen.