Du er her

1. Flere udsatte københavnere har en bolig

Flere udsatte københavnere skal have anvist en bolig og flere skal fastholde deres bolig

Social udsathed forstærkes, hvis man ikke har en bolig. Det gør det vanskeligere at håndtere sociale problemer som f.eks. rod i økonomien, misbrug og ensomhed, ligesom det er en barriere for at gennemføre en uddannelse og få et job. Vi ønsker derfor, at flere udsatte københavnere får anvist egen bolig, og at de støttes i at fastholde denne.

Ophold på midlertidige tilbud som herberger og krisecentre risikerer at fastholde borgeren i en venteposition, der ikke på sigt giver borgeren gode betingelser for at mindske eller eliminere sin sociale udsathed. Derfor er der fokus på at mindske antallet af hjemløse i byen.

 

- ingen data for pågældende  år

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.