Økonomiudvalgets Forretningsorden & Foretræde

På et møde i Økonomiudvalget kan du/I fremføre synspunkterne i en sag på Økonomiudvalgets dagsorden. Det kaldes at få foretræde.

I forretningsordenen for Økonomiudvalget, kan du finder reglerne for udvalgets arbejde.