Økonomiudvalgets forretningsorden

Se hvad du lan læse om i Økonomiudvalgets forretningsorden

I forretningsordenen for Økonomiudvalget, kan du finder reglerne om blandt andet:

 • Overborgmesterens opgaver og rolle som udvalgs formand i Økonomiudvalget
 • Næstformandens konstituering og opgaver
 • Udvalgets mødevirksomhed
 • Økonomiudvalgets dagsorden
 • Økonomiudvalgets beslutningsdygtighed
 • Mødeledelse og sagernes forelæggelse
 • Inhabilitet
 • Afstemning
 • Beslutningsprotokollen
 • Tavshedspligt
 • Overborgmesterens rolle
 • Delegation af beslutningskompetencer til overborgmesteren
 • Delegation af beslutningskompetence til forvaltningen
 • Ændringer i forretningsordenen