Du er her

Søg tilladelse til ændring på privat fællesvej

Sådan søger I tilladelse til ændringer, hvis I bor på privat fællesvej

En privat fællesvej kan bruges af alle, men det er grundejerne ud til vejen, som har ansvaret for vejen. Dvs. at grundejerne betaler alle udgifter til vejens udstyr og vedligeholdelse. Den enkelte grundejer eller grundejerne i fællesskab kan sætte vejprojekter i gang. Så er du grundejer på en privat fællesvej, kan du selv komme med forslag. Det er altid grundejernes ansvar at få udarbejdet konkrete tegninger og ansøge kommunen. Først når I har fået godkendt projektet hos kommunen, kan arbejdet gå i gang.

Da de fleste vejprojekter involverer flere grundejere, anbefaler vi at I finder sammen i vejlav eller grundejerforeninger, så der er fælles tilslutning til projektet, inden I går videre med det.

Download en af vejledningerne om tilladelse til ændringer på private fællesveje herunder (pdf) og følg den, når I søger.

Ansøgning og tegninger (pdf) mailes til vejaendring@tmf.kk.dk. Send også to papirkopier af tegningerne til Center for Trafik og Byliv, Tilladelse til Vejændring, Njalsgade 13, 2300 København S.