Du er her

Søg tilladelse til ændring på offentlig vej

Sådan søger I tilladelse til ændringer, hvis I bor på en offentlig vej.

Offentlige veje drives af kommunen, som betaler for vejenes vedligeholdelse og sørger for, at de er i forsvarlig stand. Det er derfor også kommunen, som træffer den endelige beslutning om eventuelle ændringer på de offentlige veje. Men du kan som borger godt komme med forslag til forbedringer. Du kan også søge om tilladelse til selv at betale for nyt udstyr på fortovet eller vejen, fx cykelstativer eller plantekummer. Det vil fremgå af tilladelsen, hvem der har ansvaret for det nye udstyr.

Læs vejledningerne om tilladelse til ændring på offentlige veje herunder (pdf) og følg dem, når I søger.

Ansøgning og tegninger tegninger (pdf) mailes til vejaendring@tmf.kk.dk. Send også to papirkopier af tegningerne til Center for Trafik og Byliv, Tilladelse til Vejændring, Njalsgade 13, 2300 København S.