Du er her

Aktivitets- og samværstilbud for borgere med psykisk sårbarhed

Københavns Kommune har en række aktivitets- og samværstilbud til borgere, der er psykisk sårbare og lever med psykisk funktionsnedsættelse.

Tilbuddene er en del af de socialpsykiatriske centre, og du kan derfor læse mere ved at vælge bydel og center for at se tilbuddene i de pågældende områder i København.

Tilbuddene har forskellig fokus. Nogle er målrettet idræt, andre har en cafe og flere har fx maleværksteder eller andre muligheder for at være kreativ. Du kan også bare komme og drikke en kop kaffe, mens du læser avisen eller går på nettet. 

Alle aktivitets- og samværstilbuddene er åbne, så du kan komme fra gaden og være anonym, hvis du ønsker det.

(OBS: Københavns Kommune ændrer centerstrukturen i den københavnske socialpsykiatri pr. 1 januar 2020. Det betyder, at de socialpsykiatriske centre organiseres ud fra faglige fællesskaber i stedet for den nuværende geografiske opdeling.
Derfor er der etableret følgende fire nye fagligt funderedet centre i den københavnske socialpsykiatri: Center for specialiserede botilbud, Center for unge og midlertidige botilbud, Center for selvstændige boformer og sundhed og Center for støtte til borgere i egen bolig og aktivitets-og samværstilbud. Du kan læse mere om den nye centerstruktur her.)

Indtil videre kan du stadig læse mere om de enkelte tilbud ved at klikke dig videre til de gamle 

Du kan også læse mere om de enkelte bydeles tilbud ved at klikke dig videre på de gamle centres hjemmesider nedenfor.

Center Nord-Vest

Center Nørrebro

Center City

Center Amager

Kontakt