Aktivitets- og samværstilbud for borgere med psykisk sårbarhed

Københavns Kommune har en række aktivitets- og samværstilbud til borgere, der er psykisk sårbare og lever med psykisk funktionsnedsættelse.

Tilbuddene har forskelligt fokus. Nogle er målrettet idræt, andre har en café, og flere har fx maleværksteder eller andre muligheder for at være kreativ. Du kan også bare komme og drikke en kop kaffe, mens du læser avisen eller går på nettet.

Flere Aktivitets- og samværstilbud tilbyder desuden kompetencefremmende kurser, hvis du fx mangler nogle HF-fag eller har brug for støtte til leve et sundere liv, hvor dagligdagen hænger bedre sammen.

Alle aktivitets- og samværstilbuddene er åbne, så du kan komme fra gaden og være anonym, hvis du ønsker det.

Ny centerstruktur

Den 1. januar 2020 overgik den københavnske socialpsykiatri til en ny struktur, hvor centrene er opdelt efter faglige fællesskaber og målgrupper. Tidligere har centrene været opdelt geografisk. 

De nye, fagligt funderede centre er:

  • Center for Specialiserede Botilbud
  • Center for Unge og Midlertidige Botilbud
  • Center for Selvstændige Boformer og Sundhed
  • Center for Støtte til Borgere i Egen Bolig og Aktivitets- og Samværstilbud

Det betyder, at alle aktivitets- og samværstilbud nu er organiseret under Center for Støtte til Borgere i Egen Bolig og Aktivitets- og Samværstilbud.

Du kan læse mere om de forskellige tilbud på www.socialpsykiatri.kk.dk

 

Kontakt