Du er her

Socialudvalgets rejser og udgifter

Læs om Socialudvalgets udgifter til rejser, gaver mm.

Udover det faglige indhold har udvalgsrejserne også et socialt indhold, der skal være med til at styrke udvalgets politiske samarbejde.

 

Udgifterne opgøres ikke for det enkelte medlem af udvalget, men samlet for hele udvalget.
Mange udgifter afregnes kvartalsvis eller med forsinkelse, hvilket betyder, at udgifter afholdt i eksempelvis januar muligvis først optræder i marts. Udgifterne er angivet eksklusiv moms. Oplysningerne opdateres en gang om måneden inden udgangen af den efterfølgende måned.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af, hvad de enkelte udgiftsposter dækker over.

Rejser mm.

Udgifter til transport, overnatning og forplejning i udlandet, samt udgifter til rejser i Danmark, hvor der har været overnatning. På en del af rejserne er politikerne ledsaget af en eller flere af kommunens embedsmænd og udgifter til disse er inkluderet i det samlede rejseregnskab.

Udgifter til gaver og repræsentation i forbindelse med rejsen er også medtaget.

Under Studierejser nedenfor kan du hente materiale vedrørende Socialudvalgets seneste rejser og læse mere om udvalgets udbytte af disse. Studierejserne er fordelt på valgperioder.

Kontakt