STIME

Med projektet STIME tilbyder Københavns Kommune lettere behandling og vejledning til børn og unge og deres forældre.

Målet med STIME-projektet er at sikre, at familierne får hjælp i deres nærmiljø – inden problemerne vokser sig store.

Forløb til børn og unge med spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd

Københavns Kommune tilbyder forløb til familier med børn og unge, der har udfordringer med spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd. Hvis barnet/den unge har behov for at blive udredt eller behandlet i psykiatrien, er et forløb i STIME ikke aktuelt.

Bag om projekt og partnerskab

Der er på landsplan et stigende antal børn og unge i psykisk mistrivsel. Mistrivslen påvirker barnets/den unges funktionsniveau og kan betyde, at de klarer sig dårligere fagligt og socialt. Hele familien bliver ofte ramt, og såvel barnet/den unge som forældrene kan have svært ved at finde overskud til at klare hverdagslivet.

Hjælp i nærmiljøet inden problemerne vokser sig store

Det er vigtigt at sætte ind hurtigt med relevant hjælp til familien, så barnets/den unges tilstand ikke bliver forværret. Samtidig er det en fordel, at familiens tilknytning til nærmiljøet og hverdagslivet bliver påvirket mindst muligt. Derfor er Københavns Kommune sammen med seks andre kommuner og Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden gået sammen i projektet ’Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed’ (STIME).

Formålet med STIME er at hjælpe børn og unge, der har selvskadet eller har tidlige tegn på spiseforstyrrelser og deres forældre, inden udfordringerne kræver mere gennemgribende behandling eller udvikler sig til en alvorlig psykiatrisk lidelse. Projektet er finansieret af satspuljen ’Fremskudt funktion’ med i alt 67 mio. kr. og løber i perioden 2018-2021.

Kontakt