Du er her

Regler for dig på integrationsydelse, kontant- eller uddannelseshjælp

Læs om jobreformen og de konsekvenser, den kan få for dig.

Krav om 225-timers arbejde om året

Får du kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, skal du arbejde mindst 225 timer om året. Du kan kun optælle timer med ordinært og ustøttet arbejde. Virksomhedspraktik og løntilskudsjob tæller ikke med i optællingen.

Hvis ikke du overholder dette krav risikerer du at få nedsat din hjælp, hvis du er enlig. Nedsættelsen afhænger af, hvor meget du modtager i hjælp. Er du gift, mister du som udgangspunkt din hjælp helt.

Læs mere om 225-timers-reglen og find svar på de mest stillede spørgsmål

Kontanthjælpsloft 

Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget du samlet kan få i offentlige ydelser. Hvis dine samlede ydelser er højere end dit kontanthjælpsloft, vil din særlig støtte og/eller boligstøtte blive sat ned. Din kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse vil ikke blive sat ned.

Bor du sammen med én, der får boligstøtte, kan dit kontanthjælpsloft have betydning for personens boligstøtte. Dette er fordi, boligstøtten bliver fordelt på alle voksne i boligen.

Læs mere om kontanthjælpsloftet og find svar på de mest stillede spørgsmål

Mulighed for at få enkeltydelser

I Socialforvaltning har du mulighed for at søge om enkeltydelser. Der skal være tale om nødvendige udgifter, som du ikke har mulighed for at betale på anden måde. Det er meget begrænset, hvad man kan få af enkeltydelser som følger af med virkningerne af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

Læs mere om enkeltydelser.

 

Kontakt