Borgerrepræsentationens møder

Offentligheden vil på grund af forholdene omkring COVID-19 kun kunne overvære Borgerrepræsentationens møder via BR WebTV på kk.dk.

Møderne i Borgerrepræsentationen begynder kl. 17.30 og slutter normalt kl. 23.00.

Dog begynder møderne kl. 16 i uge 35, hvor Borgerrepræsentationen 1. behandler kommunens årsbudget samt i uge 40 når Borgerrepræsentationen 2. behandler kommunens årsbudget.

Afvikling af Borgerrepræsentationens møder under COVID-19

Borgerrepræsentationens møder gennemføres som fysiske møder i Festsalen. Medlemmer, der på grund af øget risiko i forbindelse med COVID-19 ikke ønsker at møde fysisk op, kan deltage via Teams.

Offentligheden vil alene have adgang til mødet via BR WebTV på kk.dk.

Det vil således ikke være muligt ved fysisk tilstedeværelse at overvære mødet fra tilhørerpladserne i Borgerrepræsentationens mødesal. Transmissionen lukkes på sædvanlig vis ned ved behandlingen af de fortrolige sager.