Borgerrepræsentationens møder

Møderne finder sted på 2. sal i Borgerrepræsentationens mødesal på Københavns Rådhus.

Møderne i Borgerrepræsentationen begynder kl. 17.30 og slutter normalt kl. 23.00.

Dog begynder møderne kl. 16 i uge 35, hvor Borgerrepræsentationen 1. behandler kommunens årsbudget samt i uge 40 når Borgerrepræsentationen 2. behandler kommunens årsbudget.

Møderne finder sted på 2. sal i Borgerrepræsentationens mødesal på Københavns Rådhus.