Borgerrepræsentationens møder

Borgerrepræsentationens møder afholdes i Borgerrepræsentationens mødesal på Københavns Rådhus på 2.sal.

Møderne i Borgerrepræsentationen begynder kl. 17.30 og slutter normalt kl. 23.00.

Dog begynder møderne kl. 16 i uge 35, hvor Borgerrepræsentationen 1. behandler kommunens årsbudget samt i uge 40 når Borgerrepræsentationen 2. behandler kommunens årsbudget.

Afvikling af Borgerrepræsentationens møder 

Borgerrepræsentationens møder afholdes i Borgerrepræsentationens mødesal på Københavns Rådhus på 2.sal.

Møderne er åbne for offentligheden og kan følges via BR WebTV på kk.dk.

Transmissionen på BR WebTV lukkes ned ved behandlingen af fortrolige sager.