Du er her

Inderhavnsbroen, Trangravsbroen og Proviantbroen

Få overblik over de tre nye broer i Københavns inderhavn som forbinder Nyhavn med Christianshavn og Holmen.

 

Trafikale ændringer

Projektet medfører ingen trafikale ændringer.

Om broerne

De nye broer er gang- og cykelforbindelser. Broerne kommer til at gå fra Havnegade over Inderhavnen til den Grønlandske Handels Plads ved Strandgade, og videre over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven. Når broerne er færdige kan man som fodgænger eller cyklist let komme fra Nyhavn til Christianshavn og Holmen og videre til Amager.

De nye broer kan lukkes op og har frihøjder der tilgodeser de sejlende.

Broerne indgår i cykelruten ”Christianshavnsruten” som går via Arsenaløen, Christiania og Kløvermarken.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.