Du er her

Udendørsservering og reklameskilte

Her kan du søge om tilladelse til at bruge det offentlige vejareal foran din café eller restaurant til udendørsservering og reklameskilte
Søg om udendørsservering og reklameskilte

I København er der gode muligheder for at bruge byrummet til udendørsservering. Det er vigtigt at vi sammen sikrer et pænt helhedsindtryk, den trafikale fremkommelighed og hensynet til beboerne.

Inden opstilling skal du altid søge om tilladelse til udendørsservering i Københavns Kommune og følge vores vilkår.

Læs vores Vilkår for udendørsservering

Vejledende sagsbehandlingstid er op til 4 uger.

Det skal du have klar:

  • CVR-nummer og P-nummer
  • Kontaktmail-adresse 
  • NemID-medarbejdersignatur

----------------------------------------------------------------------------------

Fleksibel udendørsservering

Hvis du har en cafe eller restaurant, kan du nu søge om at have udeservering på parkeringspladserne foran cafeen fra maj til oktober 2017.
Det er et forsøg med fleksibel brug af ledige parkeringspladser i dagtimerne. Derfor er udeserveringen begrænset til mandag-fredag kl. 9-17.

Læs mere om Fleksibel udeservering og hvordan du ansøger.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.