Du er her

Legater for trængende

Københavns Kommune administrerer en række legater med det formål at hjælpe særligt trængende.

Det er nu muligt at søge:

1. Københavns Kommunes fællesfond for trængende landophold
(til landophold/rekonvalescensophold - ikke ferie)

Ansøgningsperioden er 1. marts - 30. april 2017.

Du skal udfylde et ansøgningsskema, som du kan downloade på denne side.

Sammen med ansøgningen skal du blandt andet sende din seneste årsopgørelse og lægeerklæring eller erklæring fra sagsbehandler.

Du kan læse mere i vejledningen se side 2 i ansøgningsskemaet på denne side.

2. En række slægtslegater (trangslegater), der kun kan søges efterkommere af legatstifterne
Disse legater er:
a. Fhv. kommunelærer Otto Ludvig Grønbech og hustrus legat
b. Direktør Michael Hermann Nielsens mindelegat, afd. A
c. Det Nissenske Kapelgods
d. Casper Benzons legat
e. Det Caroline Benzon-Lous'ske legat

Ansøgningsperioden er 1. april - 30. juni 2017.

Du kan læse mere i vejledningen for hvert enkelt slægtslegat i ansøgningsskemaet nedenfor. 

Du skal udfylde et ansøgningsskema, som du kan downloade nedenfor.

Sammen med ansøgningen skal du blandt andet indsende dokumentation for slægtsskab med legatstifterne og seneste årsopgørelse, se vejledning på side 2 i ansøgningsskemaet nedenfor.

................................

Du skal sende din ansøgning og bilag til:

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Presse
Rådhuset
1599  København V

eller du kan aflevere din ansøgning i

Københavns Borgerservice.

 

Næste ansøgningsrunde for
- trængende københavnske folkepensionister med en personlig tillægsprocent på 100 og
- trængende enlige københavnske forsørgere
er i perioden 1. august - 30. september 2017.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.