Bekæmpelse af diskrimination

Københavns Kommune arbejder aktivt med at bekæmpe diskrimination og hadforbrydelser.

København skal være en by, hvor alle oplever sig som en ligeværdig del af fællesskabet. Kommunens årlige medborgerskabsundersøgelse viser dog, at 24 pct. af alle unge københavnere har oplevet diskrimination inden for det seneste år. For unge med anden etnisk baggrund end dansk gælder det for 43 pct. Derfor arbejder Københavns Kommune aktivt for at bekæmpe diskrimination i byen.

Dialogaktiviteter på skoler og ungdomsuddannelser 
Hvis unge oplever eller overværer diskrimination, er det afgørende, at de har viden om deres handlemuligheder. Københavns Kommune tilbyder derfor en række gratis aktiviteter på skoler og ungdomsuddannelser, der lægger op til refleksion, dialog og debat, så de unge får større viden om deres rettigheder og konkrete redskaber til at gå imod diskrimination. Læs mere om indsatsen her

Unge hjælper unge mod diskrimination
Alt for mange elever gennemfører ikke deres erhvervsuddannelse, og frafaldet er særligt stort blandt elever med anden etnisk baggrund end dansk. Manglende trivsel og diskrimination kan være medvirkende årsager til, at eleverne falder fra. Derfor uddanner Københavns Kommune i 2016 en gruppe unge fra erhvervsuddannelserne i København, så de kan hjælpe og vejlede andre unge, der oplever diskrimination. Læs mere om indsatsen her

Bekæmpelse af antisemitisme og islamofobi
Diskrimination af jøder og muslimer er et problem i København. Københavnerne skal derfor have større viden om de religiøse mindretal i byen. Københavns Kommune giver midler til, at Det Jødiske Samfund i Danmark etablerer et informationscenter, der oplyser om byens jødiske mindretal. Samtidig gives der midler til oplysning om det muslimske mindretal. For at få dialogen ud blandt byens borgere bliver der også etableret et korps af dialogambassadører, hvor jøder og muslimer sammen udbreder viden. 

Et trygt natteliv
Diskrimination i nattelivet er fortsat en udfordring i København. Derfor iværksætter Københavns Kommune forskellige tiltag, der skal forebygge krænkelser, chikane og diskrimination i nattelivet af både unge med anden etnisk baggrund end dansk, kvinder og LGBT-personer. Samtidig etableres et dialogforum, hvor myndigheder og restauratører kommer med deres bud på, hvordan diskrimination i nattelivet kan forebygges og bekæmpes.

Smartphone app'en – Stemplet
Københavns Kommune har udviklet en app til smartphones, som gør det muligt for københavnere at registrere deres oplevelser af diskrimination. Appen giver også oplysninger om, hvordan man som borger anmelder diskrimination til Københavns Politi. Registreringerne giver kommunen et indblik i, hvor, hvornår og over for hvem, diskrimination finder sted. Oplysningerne fra appen bruges til at styrke og målrette indsatsen mod diskrimination i København.  Appen kan downloades til iPhone og Android.

Følg også Stemplet på Facebook
www.facebook.com/stemplet.kbh