Arbejdet i skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen har et bredt arbejdsfelt på skolen, og der er mange emner og arbejdsopgaver at forholde sig til.

Skolebestyrelsen er en del af skolens strategiske ledelse. Skolebestyrelsens formål er blandt andet at sætte mål og rammer for skolens virksomhed inden for de overordnede rammer, som fastsættes af Folketinget, under­visningsministeren og kommunalbestyrelsen. 

Skolebestyrelsens største og vigtigste opgaver består af tilsyn, arbejdet med principper, diverse godkendelser og beslutninger samt at afgive høringssvar og udtalelser i forhold til forskellige sammenhænge.

Du kan læse mere om skolebestyrelsens opgaver, kompetenceområder og organisering omkring skolebestyrelsen nedenfor.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.