Presse

Find kontaktinformationer til politikere og administration, søg aktindsigt eller find mødereferater.
Presse
Luftfoto over lokalplanområdet Ved Amagerbanen Syd
Lokalplan nr. 544 Ved Amagerbanen Syd og miljørapport bekendtgøres den 24. marts 2017
Flere træer i brokvartererne, på byens centrale pladser og på de store indfaldsveje er nogle af tendenserne i københavnernes input.
Det går godt med beskæftigelsen i København. Mens hver 5. københavner var på offentlig ydelse i 2004, er det i dag kun hver 8.

Sider

Facebook og Twitter