Du er her

Praktik

Du kan uden omkostninger ansætte en medarbejder i virksomhedspraktik.

Hvis du vil ansætte en medarbejder i virksomhedspraktik, skal du lave en beskrivelse af praktikkens indhold med arbejdsfunktioner, der er så tæt på et almindeligt arbejde som muligt. Hvis du selv har en kandidat, skal du give vedkommende beskrivelsen med, så han eller hun kan tage det med til sit lokale jobcenter og tale med en jobkonsulent om det videre forløb.

Hjælp til rekruttering

Har du ikke selv har en kandidat, kan du ringe til Københavns Erhvervshus på 33 66 33 33 eller send en mail på erhverv@kk.dk - gerne med en beskrivelse af praktikantens arbejdsopgaver. Så kan vi hjælpe med at få defineret stillingens omfang og finde en kandidat, der matcher. Vi kan sammen arrangere jobsamtaler med udvalgte kandidater.

Ordningen er gratis

Det koster ikke din virksomhed noget at have en medarbejder ansat i et praktikforløb.

Varighed

Dagpengemodtagere kan normalt komme i virksomhedspraktik i 4 uger. Dimittender, der ikke har haft arbejde, efter de har afsluttet deres uddannelse, kan dog være 8 uger i praktik eller i et trainee-forløb.

Kontanthjælps- og uddannelseshjælpmodtagere kan normalt komme i praktik i 4 uger. Men hvis de mangler erhvervserfaring, har været ledige længe eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud, kan de komme i virksomhedspraktik i 13 uger.

Aktivitetsparate, revalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, fleksjobbereog modtagere af ressourceforløbsydelser kan komme i virksomhedspraktik i 13 uger og evt. blive forlænget.

Aftal med praktikanten, om der er mulighed for fastansættelse eller ansættelse med løntilskud i virksomheden, når praktikken slutter. Aftaler I løntilskud, skal I huske at kontakte os så hurtigt som muligt. Du må ikke gen-ansætte en medarbejder i praktik. 

Opret en praktik

Du skal oprette en praktik-stilling på virk.dk Se vejledning

Hvad siger virksomhederne?

Hør ejer af Ørens Murerfirma A/S, Jan Elvings, gode erfaringer med at ansætte praktikanter:

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.