Du er her

Parkering

Skal du parkere i København, kan du her se gældende regler og få overblik over, hvad det koster at parkere i forskellige bydele.

Som beboer kan du:

Som besøgende kan du:

Du har fået en p-afgift / p-bøde:

Information om bl.a. beboerlicenser og lånebilslicens eller muligheden for køb af de forskellige parkeringsprodukter finder du via Parkeringsbutikken

Licenszonerne blev ændret 5. december

Der sker en del ændringer på parkeringsområdet i vinterens løb. Licenszonerne er blevet ændret fra den 5. december, og betalingsområdet bliver større 1. marts 2017..

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.