Du er her

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til § 18 i Lov om Social Service.

Ansøgningsrunden til puljen for frivilligt socialt arbejde (§ 18) 2017 er lukket

NB! §18-puljen har fået nye kontooplysninger i forbindelse med tilbagebetaling:

 • Reg nr: 0216
 • Konto nr: 4069192289
   

Ansøgningsprocessen

Hvert år uddeler Socialudvalget midler til det frivillige sociale arbejde i København i henhold til § 18 i Lov om Social Service.

Der kan ydes støtte til frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune, som udføres med henblik på at forebygge og afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer.

Ansøgningsrunden for midler til fordeling i 2018 åbner mandag den 26. juni 2017 og ansøgningsfristen er den 1. september 2017 kl. 16.00.

Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristen vil ikke blive taget i betragtning.

Ansøgere kan forvente svar i december 2017.

Ansøgningsskemaet skal sendes til paragraf18@sof.kk.dk.
 

Informationsmøde om ansøgning til §18

Infomøde afholdes første gang d. 15. juni kl. 16:00-18:00
Adressen er Kvarterhuset i Sydhavnen, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Andet informøde afholdes d. 15. august kl. 16:00-18:00
Adressen er Kvarterhuset i Sydhavnen, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Hvem kan søge?

Støtten kan gives til organisationer, foreninger, grupperinger samt andre, der understøtter den frivillige indsats.
 

Hvad kan der ydes støtte til?

Der kan ydes støtte til følgende aktiviteter:

 • Besøgsvennetjenester
 • Foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper
 • Forskellige former for aflastningstjenester for pårørende m.v.
 • Frivillighedsformidlinger
 • Kontaktsteder
 • Ledsagerordninger på frivillig basis
 • Rådgivning
 • Sociale caféer
 • Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis
 • Støtte til frivillige sociale foreninger, der er i en opstartsfase
 • Telefonrådgivninger
 • Væresteder
 • Andet

Der kan desuden i et vist omfang ydes støtte til udgifter, som skaber rammerne for indsatsen, f.eks. lokaler, telefon, administration, indslusning, opkvalificering og supervision af frivillige etc.

Københavns Kommune prioriterer 15 % af § 18-piljen til 3-årige projekter. Ved fordelingen af disse 15 % af midlerne vil frivillige organisationer, der ønsker at indgå i samskabelsesprojekter med Socialforvaltningen, blive prioriteret. 
 

Hvilke betingelser stilles der?

Der stilles følgende betingelser for at opnå økonomisk støtte:

 • Det sociale arbejde skal foregå i København for københavnere.
 • Der skal være frivillige tilknyttet projektet.
 • Der skal være tale om en social indsats, der kan supplere eller udvikle Københavns Kommunes egen virksomhed inden for det social- og sundhedspolitiske område, herunder sundhedsfremmende initiativer

Som noget nyt vil der ved uddelingen af puljen i 2017 blive prioriteret 1 million kr. af puljens midler til projekter med fokus på ”beskæftigelse og frivillighed”. Projekterne skal indeholde aktiviteter, der bringer borgeren nærmere en meningsfuld og struktureret hverdag. Det kan fx være aktiviteter, hvor borgeren selv deltager som frivillig, eller aktiviteter der på anden vis bidrager til, at borgeren kommer i beskæftigelse.

På grundlag af de indkomne ansøgninger træffer Socialudvalget én gang om året beslutning om fordeling af støtten til frivilligt socialt arbejde.
 

Evaluering og regnskab

Hvis en forening får tildelt en bevilling, skal foreningen indsende evalueringsskemaet sammen med regnskabet. Nærmere krav til evaluering og regnskab vil fremgå af bevillingsbrevet. I kan også finde regnskabsinstruks og udbetalingsblanket for 2016 her nederst på siden.
 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål vedrørende regnskab, er du velkommen til at kontakte vores regnskabsansvarlige på 3317 2160/3317 2106. Alle øvrige henvendelser kan ske til paragraf18sekretariatet på 2053 6156 eller på mail til paragraf18@sof.kk.dk.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.