Arkivnyhed - kan være forældet

Skoleminder afgør ledighedens længde

24.03.2015
Unge med en god skoletid og tro på egne evner er hurtigere i uddannelse end jævnaldrende med mindre selvtillid.

Jobcenter København har stillet 366 såkaldt uddannelsesparate under 30 år en række spørgsmål og sammenkørt svarene med deres ydelsessituation tre måneder senere. 

”Samkøringen viser, at unge, der tror på sig selv og regner med at gennemføre en uddannelse på normeret tid, er hurtigere ude af offentlig forsørgelse end andre unge”, siger specialkonsulent Peter Gjesing, som står bag undersøgelsen.

62% af dem, der regner med at være i uddannelse inden seks måneder, er ude af offentlig forsørgelse efter allerede tre måneder, mens det kun er lykkedes for 45 % af dem, som er mindre optimistiske. Se tabellen nedenfor, der sammenholder de unges svar med deres ydelsessituation efter tre måneder.

”Undersøgelsen underbygger de formodninger, vi havde i forvejen. Med de nye data får vi mulighed for yderligere at målrette vores indsats, så den har effekt for målgruppen og skaber værdi for den enkelte unge”, siger Marianne Larsen, der er chef for ungejobcentret i København.

De unge har fået spørgsmålene via selvbetjeningsløsningen KBHiJob.dk, hvor der er et spørgeskema, som jobcentret beder alle ledige og sygemeldte om at besvare, før de kommer til den personlige samtale i jobcentret.

De 366 besvarelser i undersøgelsen kommer fra unge ledige, som ikke har en uddannelse, men som er klar til at gå i gang med en uddannelse med det samme eller på lidt længere sigt – de såkaldt åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate.