Arkivnyhed - kan være forældet

Lokalplanforslag Katrinedals Skole i supplerende høring indtil den 20. marts 2014

06.03.2014
Forslag til lokalplan for Katrinedals Skole er sendt i supplerende høring

På baggrund af et revideret byggeønske er lokalplanforslaget ændret og sendes derfor i supplerende høring.

Lokalplanforslaget er i supplerende høring fra den 6. marts til den 20. marts 2014

På planens hjemmeside og kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiderne kan du se og hente forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger
Dit høringssvar kan også indsendes til byensudvikling@tmf.kk.dk

Postadresse: Byens Udvikling, Postboks 348, 1503 København V, tlf. 33 66 33 66.
Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslaget skal være kommunen i hænde senest den 20. marts 2014