Header menu

Du er her

Nordhavnsvej

Københavns nye bydel, Nordhavn, kræver udvikling af infrastrukturen. Derfor bygger vi Nordhavnsvej.

Nordhavnsvej bygges fra 2010 til 2017
 

Trafikale ændringer

Mod vest påvirker byggeriet trafikken på Lyngbyvej lokalgade i indadgående retning, som er lukket for personbilskørsel. Helsingørmotorvejen er også påvirket, da vi har indskrænket antallet af kørebaner fra 3 til 2 i begge retninger.

Mod øst er trafikken påvirket på Strandvænget og Strandpromenaden. Strandvænget er lukket for gennemkørsel og kun ærindekørsel er tilladt. Ring 02 er omlagt til Strandpromenaden og Strandøre frem til indvielsen af Nordhavnsvej.

Hvordan bliver Nordhavnsvej

Det er et meget stort og komplekst byggeri, der foregår tæt på naboer, og det sætter derfor sit præg på området, mens vi bygger.

Nordhavnsvej er en kombineret vej og tunnel.

Trafikanter nordfra på Helsingørmotorvejen vil, lige efter Emdrupvejbroen, blive ført via en fly-over over motorvejen, ind på selve Nordhavnsvej. Her løber vejen under Farum jernbanen og langs med Ringbanen, hvorefter den fortsætter i tunnel under Svanemølle Kaserne, Ryvangs Allé, Strandvejen og Strandvænget, med afkørsel i Strandvænget. For at lede trafikanterne fra Nordhavnsvej og ud på Helsingørmotorvejen, har vi omlagt Lyngbyvej således, at den føres op på en bro over tilkørselsrampen.

Nordhavnsvej bliver en tosporet vej og en del af Ring 02 med en hastighedsbegrænsning på 60km/t.

Præsentationer og optagelser af milepæle i Projekt Nordhavnsvej

Se videoer fra Nordhavnsvejprojektet

Tilmeld dig vores sms-service

Vi udsender sms'er hvis der opstår uforudsete eller akutte situationer. Du kan tilmelde dig sms-service der vedrører hændelser ved hhv. Ryparken og Strandvænget.

Tilmeld dig sms-service for Strandvænget

Tilmeld dig sms-service for Ryparken

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.