Nordhavnsvej

Københavns nye bydel, Nordhavn, kræver udvikling af infrastrukturen. Derfor bygger vi Nordhavnsvej. Nordhavnsvej bygges fra 2010 til 2017

Trafikale ændringer

Mod vest påvirker byggeriet trafikken på Lyngbyvej lokalgade i indadgående retning, som er lukket for personbilskørsel. Lukningen fortsætter frem til indvielsen af vejen i slutningen af 2017.

Mod øst er trafikken påvirket på Strandvænget og Strandpromenaden. Strandvænget er lukket for gennemkørsel og kun ærindekørsel er tilladt. Ring 02 er omlagt til Strandpromenaden og Strandøre frem til indvielsen af Nordhavnsvej. Strandvænget/Strandpromenaden er omlagt på en midlertidig dæmning udover Svanemølle Havn, for at give plads til tunnelbyggeriet helt frem til kysten. Omlægningen betyder indsnævring af kørebanerne i begge retninger.

Solvænget, Svanevænget og Østerled er lukket mod Strandpromenaden for at undgå smutvejstrafik på de små veje i myldretiden.

Hvordan bliver Nordhavnsvej?

Det er et meget stort og komplekst byggeri, der foregår tæt på naboer, og det sætter derfor sit præg på området, mens vi bygger.

Nordhavnsvej er en kombineret vej og tunnel.

Trafikanter nordfra på Helsingørmotorvejen vil, lige efter Emdrupvejbroen, blive ført via en fly-over over motorvejen, ind på selve Nordhavnsvej. Her løber vejen under Ringbanen og langs med Farumbanen, hvorefter den fortsætter i tunnel under Svanemølle Kaserne, Ryvangs Allé, Strandvejen og Strandvænget, med afkørsel i Strandvænget. For at lede trafikanterne fra Nordhavnsvej og ud på Helsingørmotorvejen, har vi omlagt Lyngbyvej således, at den føres op på en bro over tilkørselsrampen.

Nordhavnsvej bliver en tosporet vej og en del af Ring 02 med en hastighedsbegrænsning på 60km/t.

Præsentationer og optagelser af milepæle i Projekt Nordhavnsvej

Se videoer fra Nordhavnsvejprojektet

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.