Du er her

Modersmålsundervisning

Tilmelding til modersmålsundervisning i skoleåret 2016/2017 i Københavns Kommune.

Børn med bopæl i Københavns Kommune

Tilmelding til modersmålsundervisning i skoleåret 2016/17 foregår digitalt. Forældre til allerede indmeldte børn i skoleåret 2015/16 vil modtage et digitalt tilmeldingsbrev i eBoks inden sommerferien.

Forældre til børn, som ikke er indmeldt i skoleåret 2015/16, der ønsker modersmålsundervisning i skoleåret 2016/17 skal kontakte skoleadministrationen på den folkeskole barnet er indmeldt. Forældre vil derefter modtage et tilmeldingsbrev i eBoks. 

Hvis barnet går i privatskole, og ikke i folkeskole, og har bopæl i København, skal du kontakte os på e-mail: fac@buf.kk.dk.

Børn med bopæl uden for Københavns Kommune

Tilmelding til modersmålsundervisning i skoleåret 2016/17 foregår manuelt. Der skal udfyldes en tilmeldingsblanket for børn med bopæl uden for København Kommune. Tilmeldingsblanketten skal udfyldes og skal indeholde:

  • Underskrift af forældre
  • Betalingstilsagn fra bopælskommunen

Bopælskommunen skal sende den udfyldte tilmeldingsblanket til fac@buf.kk.dk.

In English

Children with residence in Copenhagen

Registration is digital for native-language teaching in the school year 2016/17. Parents of children already enrolled to native language teaching in the school year 2015/16 will receive a digital registration letter in eBoks before summer.
 
Parents of children who are not enrolled in school year 2015/16, who want native-language teaching in the school year 2016/17 have to contact the school administration at the publicschool the child is enrolled. Parents will receive a registration letter in eBoks later.
 
If your child is enrolled into a private school, not a public shool, and have residence in Copenhagen, you must contact us at e-mail fac@buf.kk.dk.
 

Children with residence outside of Copenhagen

Registration for native-language teaching in the school year 2016/17 for children with residence outside of Copenhagen Municipality is manually.  The parents must filled out The registration formular for children with residence outside of Copenhagen Municipality. 

The registration formular must be completed and must include:

  • Signature of parents
  • Payment Confirmation from the municipality of residence
Residence municipality must send the completed registration form to fac@buf.kk.dk.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.