Du er her

Bemandede legepladser

  • legeplads, legepladsen, legepladser, børn, leg i det fri,
  • legeplads, legepladsen, legepladser, børn, leg i det fri,
  • legeplads, legepladser, legepladsen, børn, leg i det fri
København har over 25 bemandede legepladser med pædagogisk personale ansat. Her kan familier og børn mødes og lege under trygge rammer.

Bemandede legepladser

De bemandede legepladser planlægger deres aktiviteter og arrangementer ud fra de pædagogiske målsætninger;

  • Leg og bevægelse
  • Tryghed
  • Mødested 
  • Formidling

På de bemandede legepladser kan man køre på go-carts og små cykler, lave snobrød, spille spil, få hjælp til lektierne, lave smykker, dyrke grøntsager, urter og blomster eller være med til legestue, hvis du er på barsel. De bemandede legepladser afholder også en masse arrangementer i løbet af året fx høstfester, aktiviteter i skoleferierne, julehygge, sportsturneringer og meget mere.

Du kan følge de bemandede legepladser på facebook, hvor du kan se alle vores arrangementer.