Header menu

Du er her

Økonomisk hjælp - herunder kontanthjælp

Du kan søge om økonomisk hjælp, hvis du har meldt dig ledig i jobcentret. Vi afgør, om du kan få integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp.