Header menu

Du er her

Økonomisk hjælp

Du kan søge om økonomisk hjælp, hvis du har meldt dig ledig i jobcentret. Vi afgør, om du kan få integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp.