Header menu

Du er her

Klima og miljø

Politikker og indsatsområder inden for klima og miljø.
Københavns Agenda 21-strategi beskriver fire principper for, hvordan borgere, forvaltning og andre aktører kan bidrage til en bæredygtig by.
København vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad, og kombinere vækst, udvikling og øget livskvalitet med CO2- reduktioner.
’Fællesskab København’ er Københavns Kommunes vision på teknik- og miljøområdet, som skal sikre, at vi også i 2025 har en fantastisk by.
Med klimatilpasningsplanen arbejder København for at gøre byen mere robust overfor skybrud, oversvømmelser og varmere vejr.
Miljøpolitikken er med til at sætte rammen for Københavns Kommune som virksomhed.
I Københavns miljøregnskab kan du finde nøgletal, grafer og læse om udviklingen frem mod Københavns mål for miljøet.
Miljømetropolen er visionen for udvikling af København frem til 2015 med 13 konkrete og meget ambitiøse mål for 2015.
Bedre udnyttelse af ressourcerne, en højere kvalitet i genanvendelsen og bedre muligheder for sortering for borgerne.