Klimatilpasning

Klimatilpasning – Byrum og Bynatur arbejder med skybrudssikring, stormflod og spildevand samt byrum, bynatur og udvikling af havnen