Historie & Kunst

Historie & Kunst

Vesterbrogade 59
1620 København V
Danmark
Historie & Kunst har det overordnede ansvar for Københavns Museum, Københavns Stadsarkiv, Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal.

    Historie & Kunst og er en del af Københavns Kommunes Kultur- og
    Fritidsforvaltning.
   
    De fire kulturinstitutioner - Københavns Museum, Københavns
    Stadsarkiv, Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal - bringer i
    fællesskab fortid og nutid sammen og bidrager til, at byens
    borgere, besøgende og aktører medskaber fremtiden og får
    mulighed for at mærke den værdi, som kunsten og historien kan
    tilføre deres liv.     
   
    Historie & Kunst flytter i 2017 til Stormgade 18 og har indtil da adresse på Vesterbrogade 59.