Direktionen i Socialforvaltningen

Direktionen i Socialforvaltningen står for den daglige strategiske ledelse af Socialforvaltningen

Skriv sikkert til direktionen i Socialforvaltningen

tlf.: 33 66 33 66

Administrerende direktør - Nina Eg Hansen
tlf.: 33 66 24 55
e-mail: fg4m@sof.kk.dk

Direktør - Anders Kirchhoff
tlf.: 33 17 37 03
e-mail: Anders.Kirchhoff@sof.kk.dk