Center for Selvstændige Boformer

Center for Selvstændige Boformer er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune og består af fire botilbud.

Center for Selvstændige Boformer tilbyder bo- og netværkstilbud til borgere i Københavns Kommune med mental funktionsnedsættelse – altså udviklingshæmning, hjerneskade eller udviklingsforstyrrelse.

Du kan læse mere om Center for Selvstændige Boformer her.

Du kan finde links til centrets tilbud herunder:

ASPECT

Bofællesskaberne

Klinten

Netværkene

Vinklen