Billedskolen

Skolen udbyder billedprojekter for skoleklasser på de københavnske folkeskoler.

Skolen fungerer som udviklings- og videnscenter i relation til billedkunstfaget ude i skolerne, og har en formidlende rolle i forhold til lignende skoler og projekter i ind- og udland.