Udviklingskonsulent med kanalstrategisk falkeblik til Byens Anvendelse

Har du en stærk kommunikationsfaglig ballast og erfaring med at optimere kommunikationskanaler til at understøtte god service? Brænder du for at arbejde i krydsfeltet mellem fagligt myndighedsarbejde og strategisk organisationsudvikling? Så er du måske den kanalstrategiske udviklingskonsulent, vi søger. Stillingen er en projektansættelse til udgangen af 2018.  
 
Om stillingen  
Som udviklingskonsulent i sekretariatet i Byens Anvendelse bliver du del af indsatsen for at udvikle Teknik- og Miljøforvaltningens myndighedsfunktion. Vi er midt i en ambitiøs organisationsudvikling, som skal sikre sammenhængende opgaveløsning, imødekommende dialog, forudsigelighed og effektiv anvendelse af ressourcer i serviceområdet. En væsentlig brik i denne indsats er implementeringen af forvaltningens kanalstrategi, og det bliver et primært arbejdsområde for dig såvel strategisk som operationelt.  
Kanalstrategien sætter rammen for, hvordan vi i Teknik- og Miljøforvaltningen prioriterer, udvikler og skaber sammenhæng i vores valg af kommunikationskanaler, så det understøtter ønsket om at yde god service til byens borgere og erhverv.  
 
Arbejdsopgaver som udviklingskonsulent:  
  • Gennemføre analyser og kortlægninger af kanaler samt brugeroplevelsen af disse  
  • Beskrive og gennemføre tiltag, som optimerer brugeroplevelsen på vores kanaler i tæt samspil med fagcentre og -enheder i Byens Anvendelse  
  • Facilitere møder og workshops, forberede dagsordener og lave beslutningsoplæg til arbejdsgruppe og styregruppe  
  • Måle, dokumentere og sikre opfølgning på indsatser, som favner både telefoni, mail, web og digital selvbetjening  
  • Bidrage til tværgående udviklingsopgaver i serviceområdet  
Om dig  
Du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau, gerne med et kundeorienteret perspektiv og fokus på fx brugeradfærd, digitale services og optimering af kommunikationskanaler.  
 
Vi forventer, at du:  
  • Har minimum 3 års erfaring med at planlægge, gennemføre og styre projekter - og er en stærk afslutter  
  • Evner at kommunikere klart og tydeligt i en kompleks organisation med stærke interessenter  
  • Er imødekommende, serviceorienteret og går forrest i at fremme et proaktivt samarbejde med kollegaer på tværs af forvaltningen  
  • Har mod på at arbejde med mange forskellige typer opgaver og hjælper til, når det brænder på  
  • Er opsøgende og faciliterer udvikling af aktiviteter i samspil med interessenter og samarbejdspartnere  
Hvis du har erfaring med at skabe resultater gennem arbejde med kundeservice på tværs af kanaler, vil det være et plus.  
 
Om Byens Anvendelse  
Byens Anvendelse er et af fire serviceområder i Teknik- og Miljøforvaltningen. Byens Anvendelse håndterer fremkommeligheden og bylivet i København. Vi bistår virksomhederne med at overholde regler om natur- og miljøbeskyttelse, og det er også os, der hjælper og giver tilladelser, når der skal ske noget i byen – fx ved afholdelse af arrangementer, udførelse af byggeprojekter, ombygninger og gravearbejder, opsætning af containere, salg af juletræer samt udendørs servering – og meget andet af det, der giver liv og udvikling i byens rum. Byens Anvendelse arbejder fokuseret med at udvikle myndighedsudøvelsen, så vi bliver en forudsigelig, imødekommende og sammenhængende myndighedsfunktion.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Afhængig af kvalifikationer, kan tillæg forhandles med den forhandlingsberettigede organisation.  
 
Stillingen er til besættelse pr. 1. oktober eller snarest muligt og er en projektansættelse til 31. december 2018.  
 
Spørgsmål  
Hvis du har spørgsmål til stillingen som kanalstrategisk udviklingskonsulent i sekretariatet, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Cecilie Gedua Vyff på 2116 4507 
 
Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 21. august 2017
Vi holder ansættelsessamtaler den 29. august 2017 i tidsrummet kl. 8-17.  
Hvis du ønsker at komme i betragtning til stillingen, skal du kunne møde til samtale denne dag.  
 
Om Teknik- og Miljøforvaltningen  
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.  
 Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.