Om bopælspligt

Hvad betyder bopælspligt?

I Københavns kommune betyder bopælspligt, at du skal benytte en bolig til helårsbeboelse. Det betyder, at du overnatter i boligen mere end halvdelen af året - altså minimum 180 dage om året.

Hvornår er der bopælspligt?

Boliger der er eller har været benyttet til helårsbeboelse er omfattet af boligreguleringslovens pligt til fortsat helårsbeboelse.
Herudover kan der være et planmæssigt krav til helårsbeboelse i lokalplan gældende for nyopførte boliger eller kommende boligbyggeri.

Kan jeg få dispensation for bopælspligt?

Det er muligt at søge dispensation fra helårsbeboelse,  hvis midlertidigt fravær fra helårsboligen skyldes sygdom, rekreationsophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse, uddannelse eller lignende særlige forhold.

Ansøgning med beskrivelse af årsag til fraværet kan du sende pr. mail til boligregulering@tmf.kk.dk.

Må jeg have en pendlerbolig i København, hvis jeg bopæl udenfor København

Hvis du arbejder i Københavnsområdet, og samtidig har fast bopæl uden for hovedstadsområdet, kan du ansøge om lov til også at anvende en pendlerbolig i København. Det er et krav, at du som minimum overnatter i København 180 dage om året.

Ansøgningen skal indeholde en begrundelse for ønsket om to boliger, antallet af overnatninger i boligen i Københavns Kommune, samt begge boligers adresser.
Ansøgningen sendes pr. mail til boligregulering@tmf.kk.dk.

Ligger din bopæl i Region Hovedstaden (undtaget Bornholm) eller i kommunerne Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns vil du ikke kunne opnå tilladelse til at benytte en anden og supplerende bolig.

Hvornår skal jeg som boligejer anmelde en tom bolig

Byens boliger skal benyttes effektivt og må ikke stå tomme eller kun udnyttes delvist i henhold til boligreguleringsloven
Derfor gælder:

  • at boliger ikke må stå tomme i over 6 uger ad gangen
  • at boliger ikke må anvendes til lejlighedsvis beboelse
  • at boliger ikke må anvendes til erhvervsformål
  • at samme husstand ikke må anvende mere end én bolig i Hovedstadsområdet og tilstødende kommuner.

Det er strafbart ikke at give kommunen besked om en tom bolig samt at benytte en bolig til ulovligt formål.

Kommunen kan efter 6 uger, i visse tilfælde, sætte en lejer ind, eventuelt med fogedens hjælp.

Du kan i nogle tilfælde få lov til at lade din bolig stå tom i mere end 6 uger f.eks. ved:

  • større ombygning
  • hvis boligen er til salg
  • hvis der er indgået lejeaftale, med indflytning senere end 6 uger
  • hvis boligen er solgt med overtagelse senere end 6 uger

Det er ejers pligt at anmelde en tom bolig, men hvis du som borger ved, at en bolig står tom, kan du også sende oplysning om det.

Anmeldelse eller begrundet ansøgning om forlængelse kan ske pr. mail til boligregulering@tmf.kk.dk.