Teamkoordinator/pædagog til Fritidsinstitutionen ved Gerbrandskolen

Teamkoordinator/pædagog på 32 timer søges til Fritidsinstitutionen ved Gerbrandskolen, Gerbrandsvej, København S fra den 1. oktober 2017.
 
Vi er en stor fritidsinstitution beliggende rundt omkring Gerbrandskolen på Amager. Institutionen har til huse på fire forskellige matrikler. I alt er der tilknyttet 520 børn. Fritidsinstitutionen er en del af Klynge F.  
 
Vi søger en uddannet pædagog til at varetage teamkoordinatorfunktionen. Vi har brug for en pædagog, der er stærk faglig, stabil, struktureret, positivt engageret, arbejdsom og ansvarsbevidst.  
 
Stillingen som teamkoordinator indebærer, at man er bindeled mellem den pædagogiske leder og teamet. Teamkoordinatoren skal have overblik, kunne tænke strategisk, planlægge og evaluere det pædagogiske arbejde og kunne motivere medarbejderne i enheden. Der forventes også, at man som teamkoordinator har blik for problematikker i forhold til børn, forældre og medarbejdere, og at man kan skabe rum for pædagogiske debatter.  
 
Derudover er der en række opgaver og funktioner, man som en teamkoordinator har det daglige ansvar for. Det kan eksempelvis være skemalægning, ferieplanlægning, tovholder på aftalte projekter, udarbejdelse af nyhedsbreve og dagsordener samt referatskrivning.  
 
Vi søger en person, der kan udvise omsorg respekt og faglighed i forhold til børn, forældre, kollegaer og andre samarbejdspartnere.  
 
Vi forventer, at du kan tilrettelægge og udføre pædagogiske tiltag samt medvirke til pædagogisk udvikling. At du deltager i både indendørs og udendørs aktiviteter, og at du deltager i skolesamarbejdet (Stærkt Samarbejde) med Gerbrandskolen.  
 
Vi forventer, at du kan bevare overblikket og det gode humør i en til tider presset hverdag, og at du i samarbejde med personale og forældre vil være ansvarlig for at huset fungerer.  
 
Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende arbejdsmiljø, et højt fagligt niveau og en struktureret hverdag, hvor der også er plads til kreativitet og nye ideer. Vi har en god børnegruppe, engagerede kolleger og et godt forældresamarbejde.  
 
Vi har gode udendørsfaciliteter, adgang til skolens gymnastiksale, gode legepladser med bålplads og adgang til skolens grønne baner.
 
I Fritidsinstitutionen ved Gerbrandskolen mener vi, at det er vigtigt med stabile, trygge rammer, indenfor hvilke børnene kan udfolde sig. Derfor vægter vi nærværende voksne, der er deltagende og engagerede i aktiviteter og som formår at tage det overordnede ansvar i forhold til børnegruppen og det enkelte barns trivsel.  
 
Vi arbejder efter vores planlagte aktiviteter. Vores indsatsområder er børnenes sundhed og trivsel, samt gode sociale omgangsformer. Dette kommer til udtryk i alle daglige aktiviteter.
 
Arbejdstiden ligger mellem kl. 6.30 og 17.00.  
 
Ønsker du at vide mere om stillingen, kan du kontakte pædagogisk leder Meinhild Djurhuus på 2177 7732.
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.   
 
Vi glæder os til at høre fra dig.   
 
Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 25. august 2017.
Samtaler afholdes i uge 37 og 38. 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.