Sygeplejersker til Vibevej i Center Campo

Vi søger en Praksissygeplejerske til botilbud med interesse for at arbejde med mennesker med erhvervet hjerneskade.  
 
Om Vibevej  
Vibevej er et botilbud til 35 borgere med erhvervet hjerneskade og/eller fysiske handicaps, der har behov for pædagogisk støtte og vejledning og hjælp til personlig pleje og dagligdagens praktiske gøremål.  
 
Vi er midt i en proces, hvor vi lægger strukturerne, for en optimal tilrettelæggelse af de sundhedsfaglige indsatser i en ellers overvejende pædagogisk hverdag. En del af dette er, at vi skal have ansat en kollega til den praksissygeplejerske, vi har.  
 
Vores tilgang  
Vi tager udgangspunkt i borgerens behov og ønsker for et godt liv. Vi støtter, vejleder og motiverer borgerne til at varetage daglige gøremål, og vi har specielt fokus på, at borgerne vedligeholder og udvikler egne færdigheder og muligheder for at klare tingene selv.  
 
Borgerne på Vibevej har ofte en kompleks sundhedsfaglig profil. I hverdagen er der pædagogisk og sundhedsfagligt personale til at varetage de daglige pædagogiske og plejemæssige opgaver omkring borgerne.  
 
Som sygeplejerske støtter du op omkring de komplekse sygeplejefaglige opgaver og har det overordnede blik for sundhedsopgaverne på tilbuddet. Du skal derfor kunne agere i mange forskellige situationer og indgå i en foranderlig tværfaglig hverdag.  
 
Om stillingen  
Med stillingerne ønsker vi, at videreudvikle et stærkt tværfagligt samarbejde mellem den socialpædagogiske praksis og den sundhedsfaglige indsats. På Vibevej er der ca. en 50/50 fordeling mellem pædagogisk og sundhedsfagligt personale. Ud over assistenter er der desuden to sygeplejersker og en medicinfaglig ansvarlig ansat.  
 
Arbejdsopgaverne vil være varierende, eksempelvis   
  • Sygepleje til borgere, herunder sundhedsfaglige vurderinger og observationer i samarbejde med det pædagogiske personale
  • Deltagelse i arbejdet med sundhedsfremme med udgangspunkt i borgernes individuelle ressourcer og støttebehov
  • Forberedelse af og deltagelse i psykiatriske- og neurologiske tilsyn i samarbejde med pædagogisk personale
  • Sundhedsfaglig sparring, vejledning og undervisning af det pædagogiske personale i medicinhåndtering, hygiejne, sårpleje, ernæring og sundhedsfaglig dokumentation m.m.
  • Fabrikering af praktiske sundhedsfaglige instrukser ved nyopståede ting – i afstemmelse med PPS.dk  
  • Sikring af kvalitet og opfølgning i arbejdet med utilsigtede hændelser
  • Opfølgning og implementering af plejeplaner i vores dokumentationssystem, CSC- social.  
Vores forventninger til dig  
Som sygeplejerske i Campo er det vigtigt, at du har en åben og nysgerrig tilgang til en bred og kompleks klinisk praksis.  
 
Du ønsker at arbejde med sygeplejens praktiske virksomhedsområde. I det daglige skal du kunne samskabe, sparre og vejlede med det pædagogiske og sundhedsfaglige personale, der udfører de ukomplekse sundhedsindsatser. Det er derfor vigtigt, at du kan lære fra dig og formidle praktisk sygepleje og behandling ind i en socialpædagogisk kontekst.  
 
Du vil indgå i et sygeplejefagligt netværk på tværs af andre centre under Borgercenter Handicap, hvor der er mulighed for sparring med andre sygeplejersker i lignende stillinger. Der er mødedag kvartalsvis.  
 
I Campo lægger vægt vi på et godt arbejdsmiljø, og ønsker os derfor en kollega, som er loyal og tager medansvar for at udvikle og fastholde et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og faglig udvikling.  
 
Det praktiske  
Stillingerne er på 30 timer om uge med start 1. september eller hurtigst muligt.  
Stillingen er vagtfri og arbejdstiden vil hovedsageligt ligge i dagtimerne mellem kl. 7.00-16.00.  
 
Løn efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.  
 
Inden ansættelse vil der blive indhentet reference fra tidligere og/eller nuværende arbejdsgiver samt straffeattest.
 
Kontakt og yderligere information  
Har du yderligere spørgsmål til stillingen kan du i uge 28 kontakte sundhedsfaglig koordinator i Borgercenter Handicap Charlotte Kirkegaard på 4017 8246. Afdelingsledere Loa Pedersen 2465 5845 eller Sidse Hesselhøj 2033 7927 kan i dagtimerne mellem kl. 9-15 kontaktes i hele ansøgningsperioden.  
 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 21. juli 2017.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 30.
 
 
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.