Sygeplejerske til Møllehuset

Hvis ikke du har hørt om Møllehuset, så læs her.   
 
Vi er et hus, der har godt 80 beboere som omdrejningspunkt i vores arbejdsliv, og vores professionelle tilgang fordrer en bred vifte af fagligheder for at sikre og tilbyde de bedste rammer og vilkår for beboerne.  
 
Udover et stort antal social- og sundhedsassistenter og sundhedshjælpere, er sygeplejersker repræsenteret i mange sammenhænge i beboernes hverdag. Vi har sygeplejersker i de faglige teams, hvilket er en succes. Derfor ønsker vi at ansætte endnu en  sygeplejersker.   
   
Derfor søger vi dig 
Du kan både være erfaren og have en solid sygeplejefaglig baggrund eller være relativt nyuddannet med lyst til at blive en del af et af husets fire plejeteam, der sammen varetager alle opgaver i beboernes hverdag.   
 
Vi har sygeplejersker ansat i lederstillinger, tværgående stillinger, basisstillinger og i fleksjobstillinger. Aktuelt for basisstillingerne er, at Møllehuset understøtter og opmuntrer til varetagelse af særlige sygeplejefaglige områder. Som basissygeplejerske har du mulighed for at anvende din – i forvejen – brede faglige viden hos beboere med kompleksitet. Ligeledes kan det betyde, at du har brug for tilegnelse af ny viden og kompetencer, hvilket vi ser meget positivt på.   
 
Vi forventer, at du
 • er uddannet sygeplejerske   
 • er medansvarlig for, at dokumentationen af borgernes plejeforløb lever op til gældende retningslinjer   
 • har bred erfaring   
 • er fortrolig med at dokumentere sygeplejefaglige problemstillinger i CURA og ser redskabet som essentielt   
 • kan arbejde med mennesker med komplekse problemstillinger   
 • kan løse opgaver med stort engagement, kreativitet og højt fagligt fokus   
 • er på forkant med beboernes problemstillinger og har øje for nye måske utraditionelle løsninger   
 • kan arbejde værdibaseret og holde fokus på det gode liv for vores beboere   
 • indgår i samarbejdet omkring beboeren, så hver enkelt beboer får den rette sygepleje på det rette tidspunkt af den rette person   
 • kan se din arbejdsplads som en helhed, hvor vi hjælper hinanden på tværs af huset.   
Vi tilbyder 
Plejecenter Møllehuset har 80 boliger beliggende i De Gamles By, som er en del af den charmerende bydel på Indre Nørrebro, hvor mangfoldighed og kreativitet præger bylivet for både unge og ældre. Huset har fire etager med hver 20 beboere, delt op i to afdelinger med hver sin afdelingsleder. Hver etage har en koordinator, der arbejder som en forlængelse af ledelsen i dagligdagen.   
 
Medarbejderne på Møllehuset arbejder for at gøre huset til et helt særligt sted for beboerne, og du skal være med til at skabe rammer for det gode hverdagsliv for beboerne.   
 
Vi tilbyder dig et udfordrende/udviklende arbejde i en organisation med fokus på faglighed, høj trivsel og godt arbejdsmiljø på en arbejdsplads med indflydelse og medbestemmelse, hvor vi arbejder kontinuerligt med værdier og kompetenceudvikling.   
 
Værdier   
I Møllehuset har vi et statement, hvor vi bestræber os på, at vi
 • er et hus i bevægelse, hvor kreative tanker og løsninger giver mulighed for udfoldelse, og hvor målet er, at alle oplever at være værdifulde   
 • vil sikre en fælles kurs, hvor vi sammen fremmer den anerkendende tilgang og bestræber os på at praktisere ordentlighed til enhver tid og i alt, hvad vi gør.   
Når man kommer ind på Møllehuset, skal man føle, at man træder ind et sted, hvor man er velkommen – inviteret indenfor – inkluderet. Et sted, hvor beboerne kan udfolde deres liv, forfølge interesser eller lære noget.   
 
Ansættelsesvilkår 
Du vil primært arbejde i dagtimerne med en 16-21 vagt hver sjette uge. Timetal aftales 32-35 timer ugentligt. Der vil være arbejdsweekender, som planlægges og aftales ved ansættelsen. Tiltrædelse hurtigst muligt. 
 
Yderligere information 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Iben Alsholm på 4470 5601. 
 
Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 18. august 2017.

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.